Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Wolontariat w obszarze pomocy humanitarnej


EACEA zaprasza na sesję informacyjną on-line na temat Znaku Jakości dla organizacji zainteresowanych realizacją projektów w obszarze pomocy humanitarnej. 

Projekty realizowane w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej mają na celu ochronę życia, zapobieganie ludzkiemu cierpieniu i łagodzenie go, zachowanie godności ludzkiej oraz wzmacnianie zdolności i odporności narażonych lub dotkniętych katastrofami społeczności w państwach trzecich. Akcja ta daje organizacjom działającym w obszarze pomocy humanitarnej możliwość realizacji projektów z udziałem osób w wieku 18-35 lat.

Kiedy: piątek, 9 września 2022 r. w godzinach 09:30-12:30 (czasu brukselskiego)

Chęć udziału w wydarzeniu można zgłaszać do 1 września 2022 r.

Znak Jakości dla Wolontariatu Pomocy Humanitarnej poświadcza, że ​​organizacja jest w stanie prowadzić wysokiej jakości działania solidarnościowe zgodnie z zasadami, celami i wymogami działania „Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej”. Uzyskanie Znaku Jakości jest warunkiem uczestnictwa w akcji Wolontariat pomocy humanitarnej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Więcej informacji o wezwaniu i akcji można znaleźć tutaj. Nabór jest obecnie otwarty w portalu Funding & tender opportunities.

To wydarzenie ma na celu:

  • dostarczenie informacji dotyczących ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu KE o numerze ESC-HUMAID-2022-QUAL-LABEL,
  • nawiązanie interakcji z potencjalnymi partnerami i Komisją Europejską/EACEA.

Sesja odbędzie się online (w Microsoft Teams) i będzie nagrywana.

stopka strony