Weź udział -

Opublikowane przez: STOWARZYSZENIE LEVEL UP
logo LEVEL UP

NGO bliżej młodych


Pracujesz w NGO i potrzebujesz pomocy w wyeliminowaniu wąskich gardeł? Level-Up zaprasza do udziału w projekcie, który pozwoli ci rozwinąć potencjał swojej organizacji.

Do projektu zostanie zaangażowanych 14 organizacji pozarządowych (8 w 2024 r. i 6 w 2025r.). Każdej organizacji biorącej udział w projekcie zapewniamy:

 • audyt wewnętrzny i zewnętrzny polegający na weryfikacji obecnego stanu funkcjonowania organizacji (4h/org) wraz z opracowanym raportem diagnozy
 • spotkania analizujące proces zarzadzania organizacją (4h/org)
 • coaching rozwojowy dla zarządu i osób decyzyjnych (6h/org )
 • warsztaty motywujące do zmian i rozwoju (2h - warsztaty grupowe)
 • warsztaty dot. transparentnego działania w III sektorze  (5h/org)
 • warsztaty dot. zwiększenia potencjału marketingowego organizacji  (8h/org)
 • warsztaty poszerzające kompetencje cyfrowe zespołów oraz dotyczące dostępności cyfrowej w organizacji (5h/org)
 • warsztaty dot. włączania w działania grup defaworyzowanych (2 grupy, każda 8h warsztatowych)
 • warsztaty “train the trainers” - przygotowanie edukatorów do prowadzenia warsztatów i szkoleń dla młodzieży (8h/org)
 • testowanie i wdrażanie nowych narzędzi pod okiem eksperta (3h/org)
 • 2 spotkanie networkingowe online dla beneficjentów projektu

Kto może aplikować

- organizacja działająca nie dłużej niż 5 lat od daty wpisania do KRS

- organizacja prowadzona przez młodzież (15-29 lat) i/ lub realizująca m.in. 80% inicjatyw na rzecz młodzieży 15-29 lat*

- organizacje doświadczające braków kadrowych

-organizacje zmagające się z wyzwaniami w zakresie włączenia, transparentności, marketingu, kompetencji cyfrowych zespołu czy kompetencji trenerskich i facylitatorskich. 

*50% miejsc jest zarezerwowane dla organizacji młodzieżowych zarejestrowanych lub realizujących swoje działania na terenach wiejskich lub w miastach do 100 tyś. mieszkańców.

Organizacja zakwalifikowana do projektu decyduje się na udział w całym procesie wsparcia i zakończyć go w 2024. Terminy poszczególnych spotkań będą ustalane indywidualnie. 

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza: https://forms.gle/SDtBjSHQhnwNZn656

Każde zgłoszenie będzie weryfikowane formalnie, czy dana organizacja spełnia kryteria udziału w projekcie. Wszystkie organizacje niezależnie od wyniku selekcji otrzymają informację zwrotną. 

Rekrutacja potrwa do 7.04.2024. Ostateczna selekcja organizacji na 2024 zostanie ogłoszona nie później niż 19.04.2024 
Organizacja LEVEL UP zastrzega sobie prawo do kontaktu z daną organizacją w celu wyjaśnienia / doprecyzowania oświadczeń złożonych w poniżej ankiecie przed podjęciem oficjalnej decyzji o zakwalifikowaniu się do projektu. 

Dofinansowanie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Monika Bocian
e-mail: levelup@levelupngo.com
stopka strony