Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Zatrzymaj nienawiść


Szkolenie dla pracowników młodzieżowych zainteresowanych wdrożeniem do pracy z młodzieżą elementów edukacji pozaformalnej w kontekście walki z dyskryminacją i stereotypami. 

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z ideą edukacji pozaformalnej oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające walkę z dyskryminacją i stereotypami w ich pracy z młodzieżą.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

  • pracownicy młodzieżowi;
  • liderzy młodzieżowi;
  • trenerzy;
  • kierownicy projektów młodzieżowych.

Koszty

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zakwaterowanie oraz wyżywienie zostanie opłacone dla wybranych uczestników. Dla osób podróżujących z Polski koszty podróży zostaną zwrócone w kwocie 20 EUR.

Więcej informacji.

stopka strony