Weź udział -

Opublikowane przez: Education Agency For Development And Innovation - Idea Not-For-Profit Sp. z o.o.

W Łomży o zmianach klimatu

Zmiany klimatyczne, ich przyczyny i skutki dla środowiska naturalnego oraz konsekwencje dla przyszłych pokoleń.


Education Agency for Development and Innovation – IDEA not-for-profit zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty poświęcone zmianom klimatu i ochronie środowiska naturalnego. 

Cel

Zmiany klimatu odnoszą się do zmian wykraczających poza przeciętne warunki atmosferyczne, które są powodowane zarówno przez czynniki naturalne, aktywność wulkaniczną czy ruchy tektoniczne, jak i przez czynniki wywołane działalnością człowieka - wzrost stężenia gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Efekt cieplarniany, wpływający na wzrost średniej temperatury na świecie, w przyszłości doprowadzi do znaczących zmian w skali globalnej. Warto pochylić się nad tym tematem i pokazać jego znaczenie w kontekście dobrostanu przyszłych pokoleń. Wierzymy, że dokładne zrozumienie problemu pozwoli właściwie ukierunkować nasze działania. Dlatego nieustannie zachęcamy do pogłębiania wiedzy i świadomości ekologicznej. 

Jeśli czujesz, że kwestia ochrony klimatu jest Ci bliska, dołącz do edukacyjnych warsztatów!

Do zobaczenia w poniedziałek 18 kwietnia 2022 w godzinach 11:00-13:00 w biurze IDEA w Łomży, ul. Księcia Janusza I 32!

Formalności aplikacyjne

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Klaudia Liszewska
e-mail: klaudia@education-agency.eu
stopka strony