Cześć Dziewczyny!


Program grantowy ,,Cześć Dziewczyny!” powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów uchodźczyń i uchodźców, którzy zmuszeni byli uciekać z objętej wojną Ukrainy.

Cel

Granty mają trafić do inicjatyw społecznych, które posłużą poprawie sytuacji ukraińskich Kobiet i Dzieci. Celem programu jest wsparcie lokalnych projektów, które pomogą im stworzyć w Polsce drugi Dom lub pomóc w powrocie na Ukrainę i jej odbudowie.

Kto może aplikować

Program kierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, instytucji kultury, przedsiębiorstw społecznych, uczelni wyższych i ich spółek celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego  i podległych im jednostek – utworzonych i działających zgodnie z prawem polskim oraz prowadzących działalność na rzecz społeczności na terenie Polski lub w Ukrainie.

Zasady

Projekty zgłoszone w ramach Programu będą oceniane z perspektywy realizacji poniższych celów:

  1. Aktywizacja zawodowa.
  2. Wsparcie adaptacji społecznej.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Udzielanie pomocy humanitarnej.
  5. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych.
  6. Wsparcie inicjatyw naukowych.
  7. Wsparcie inicjatyw kulturalnych.
  8. Wzmacnianie infrastruktury społecznej.

Projekty zostaną ocenione także według kryteriów i w ramach skali określonej w Regulaminie.

Formalności aplikacyjne

Formularz aplikacyjny oraz Regulamin dostępne na stronie internetowej Fundacji www.kulczykfoundation.org.pl i www.czescdziewczyny.pl

Ogłoszenie o przyznaniu grantów zostanie umieszczone na stronach Fundacji oraz informacja o przyznaniu grantu i jego wysokości zostanie przekazana Laureatowi/Lauratce - do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Dofinansowanie

Minimalna kwota, o którą może ubiegać się w ramach Programu to 25.000 zł, a maksymalna 75.000 zł

Budżet bieżącej edycji programu to 950.000 zł.

#wsparciekobiet #konkurs #grant #fundacjakulczyka

stopka strony