Granty -

Bank Dziecięcych Uśmiechów


Dofinansowanie projektów na wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży ze względu na efekty pandemii COVID-19.  

Cel

Pandemia Covid-19 doprowadziła do gwałtownego wzrostu zachorowań na choroby psychiczne, a problemy nastolatków są dużo bardziej złożone niż te leczone na co dzień. W związku z różnorodnością chorób, które nasiliły się znacząco w czasie pandemii COVID-19 program ma na celu stworzenia przestrzeni poprzez gry zabawy, warsztaty, modelowanie, naśladowanie tak, aby młodzi ludzie na nowo mogli nawiązać kontakt z obecnym życiem. 

Zasady

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw obejmujących psychoterapię grupową dzieci i młodzieży, w szczególności skierowaną dla dzieci zmagającymi się z takimi problemami jak:

  • lękowość z wyszczególnieniem Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD) (zaburzenie psychiatryczne, które może wystąpić u osób, które doświadczyły lub były świadkami traumatycznych zdarzeń i zmian
  • nieśmiałość
  • wycofanie
  • zagubienie
  • zahamowanie w relacjach z rówieśnikami
  • trudności w szkole
  • samotność
  • depresja dziecięca i młodzieżowa
  • uzależnienie od komputerów, mediów społecznościowych, a także substancji psychoaktywnych.

Tworząc projekt warto wspomóc się różnymi formami terapeutycznymi takimi jak. terapia zajęciowa ( Ergoterapia, Socjoterapia, Arteterapia ), która kształtuje u osoby korzystającej z tej formy terapeutycznej pewne postawy i za pomocą określonych czynności wyucza go nowych umiejętności. 

Granty udzielane są wyłącznie na projekty, których beneficjentami są osoby, które ukończyły 7 rok życia i nie ukończyły 20 roku życia w dniu 1 lipca 2021 r. 

Kto może aplikować

Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają zdolność prawną (tj. Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje), oraz które w celach statutowych posiadają wspieranie zdrowia dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie

Na realizację zadań przeznaczono pulę środków w wysokości 150 000 zł

15 najlepszych projektów otrzyma grant w wysokości 10 tysięcy złotych.

Z organizacjami, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zawierana jest umowa darowizny, na podstawie danych podanych we wniosku. 

Dodatkowe informacje

Projekt powinien być zgłoszony w terminie do 23 sierpnia 2021 r. i opisany w formie wniosku, a następnie wysłany drogą elektroniczną przy użyciu aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ 

Regulamin konkursu

Strona programu grantowego.

#konkurs #wsparciepsychologiczne #terapia #Covid19 #psychoterapia

stopka strony