CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich


Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.

Program CEEPUS (III) wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej. Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy -  każdy kraj zapewnia odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej.

W programie biorą udział następujące państwa: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia Północna, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia i Węgry. W programie uczestniczą również Uniwersytety w Prisztinie, Prizren, Peja.

Program CEEPUS oferuje:

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • studenci doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

I. Sieci Akademickie:
Jednostki uczelni aplikujące o pełnienie funkcji Koordynatora lub o prolongowanie istniejącej już sieci winny spełnić warunki opublikowane przez Centralne Biuro CEEPUS w Wiedniu:

 • zarejestrować się (lub prolongować istniejącą sieć na podstawie przyznanych haseł dostępowych) w Elektronicznym Systemie Rejestracji Sieci (Network Application) na stronie www.ceepus.info w termieni do 15 stycznia;
 • uzupełnić w systemie w ramach składanej aplikacji sieci akademickiej komplet dokumentacji Letter of Intenet oraz Letter of Endorsement wymagany zgodnie ze schematami postępowania opisanymi w systemie CEEPUS na stronie www.ceepus.in w terminie do 31 stycznia;
 • posiadać sieć organizacji składającą się z co najmniej trzech uczelni z różnych krajów Programu;
 • posiadać wyraźnie sformułowany program, opisany w odpowiednich miejscach w aplikacji.

II. Szkoły Letnie i intensywne kursy:
Jednostki uczelni aplikujące o organizację Intensywnego Kursu (Szkoły Letniej) powinny przesłać drogą elektroniczną na adres ceepus@nawa.gov.pl do dnia 13 lutego dokumentację zadania (według załączonego szablonu formularza skany
z podpisami), zawierającą:

 • pełne dane organizatora (w tym dane osoby odpowiedzialnej za realizację programu merytorycznego, administrację);
 • program zadania zgodny z Porozumieniem CEEPUS III oraz Programem Roboczym na lata 2021-2023; Działanie 2.;
 • program zajęć dodatkowych;
 • listę uczestników zawierającą następujące dane: tytuł/stopień naukowy, obywatelstwo, informacje o statusie (nauczyciel, student I, II stopnia lub student doktorant) lub wstępne zapotrzebowanie na osobomiesiące stypendialne według statusu aplikantów.

III. Oferta CEEPUS dla Ukrainy:


WIĘCEJ INFORMACJI:

 1. Informacja o programie w języku polskim
 2. Komunikaty dotyczące programu CEEPUS
 3. Więcej informacji na stronie organizatora


Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:
Polskie Biuro CEEPUS
e-mail: ceepus@nawa.gov.pl
telefon: 22-390-35-12


 

stopka strony