Organizacje

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Warszawa, Polska

ul. Polna 40, 00-635

tel.: +48 22 390 35 60
email: biuro@nawa.gov.pl
www: https://nawa.gov.pl/

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.


stopka strony