Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego


Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności

Czas trwania stypendium
12 miesięcy ( zaczynając od Września ), z możliwością przedłużenia do 21 miesięcy.

Wysokość stypendium
1920 franków szwajcarskich miesięcznie.

Dodatkowe wsparcie:
– dodatek mieszkaniowy (300 franków), płatny jednorazowo na początku pobytu;
– karta zniżkowa na transport publiczny (50%);
– doradztwo, zorganizowane wycieczki i in.

Kto może aplikować
Absolwenci artystycznych studiów licencjackich wszystkich specjalności poniżej 35 roku życia. Lista dostępnych uczelni znajduje się na stronie internetowej programu.

Warunki aplikowania
– przerwa pomiędzy końcem studiów licencjackich  i planowanym początkiem stypendium nie może być dłuższa niż 3 lata;
– długość pobytu w Szwajcarii w dniu rozpoczęcia stypendium nie może być dłuższa niż jeden rok;
– wystarczający poziom znajomości języka;
– brak wcześniejszego finansowania przez rząd szwajcarski.

Pakiet aplikacyjny można uzyskać pocztą elektroniczną od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Więcej informacji na stronie fundatora.

stopka strony