Granty -

Fundusz zajęć sportowych dla uczniów


Otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Zasady

Zadania przewidziane do realizacji:

  • zadanie nr 1 zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”;
  • zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Kto może aplikować

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Formalności aplikacyjne

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym  https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Dofinansowanie w ramach zadań nr 1-3 może być przyznane do wysokości: 

  • 80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,
  • 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 25 mln zł przeznacza się na:

  • zadanie nr 1 - łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,
  • zadanie nr 2 - łączna kwota dofinansowania – 9,15 mln zł,

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 

(22) 24 47 302, (22) 24 43 281, (22) 24 43 271.

#sport #grant #sportyzimowe #pływanie #gimnastyka

stopka strony