Organizacje

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Warszawa, Polska

ul. Senatorska 14, 00-082

tel.: (22) 2443 264
email: kontakt@msport.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/sport

Do głównych zadań ministra należą rozwój sportu powszechnego i wyczynowego oraz nadzór nad wszystkimi związkami sportowymi. Natomiast w zakres spraw zaliczanych do działu kultura fizyczna i sport, zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 o działach administracji rządowej, wchodzą: kultura fizyczna, rekreacja i rehabilitacja ruchowa, sport dzieci i młodzieży, sport kwalifikowany oraz sport osób niepełnosprawnych.