Organizacje

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Warszawa,

ul. Senatorska 14, 00-082

tel.: (22) 2443 264
email: kontakt@msit.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/sport

Wśród celów Ministerstwa Sportu jest poprawa bazy sportowej w Polsce, upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży czy poprawa pozycji polskich sportowców w światowym współzawodnictwie. Do celów z zakresu turystyki ministerstwa sportu należy wzmocnienie polskiej oferty turystycznej.


stopka strony