Granty -

Kreatywna Europa - Komponent Kultura - SIECI EUROPEJSKIE


Obszar grantowy wspierający projekty realizowane przez międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej działające na rzecz zwiększania zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnego do promowania i wspierania młodych talentów, stawiania czoła wspólnym wyzwaniom, innowacji oraz przyczyniania się do prosperowania sektora kultury, w tym wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze.

Kto może aplikować

Międzynarodowa sieć współpracy kulturalnej, która jest formalnie powołana i działa na podstawie statutu lub dokumentu równoważnego. Członkowie sieci muszą mieć wspólną misję, skoordynowane zarządzanie i prowadzić działania o podobnym zakresie. Ponadto sieć powinna mieć jak największy zasięg i obejmować jak najwięcej państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Sieci, które chcą aplikować o grant muszą byś zarejestrowane w kraju biorącym udział w programie i posiadać osobowość prawną  od co najmniej 2 lat w dniu upływu terminu składania wniosków.

Sieci europejskie działające w obszarze sektora audiowizualnego nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego obszaru grantowego komponentu Kultura.

Zasady

Istotnym aspektem działań sieci jest promowanie i aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, walka z dyskryminacją, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto projekty powinny dotyczyć co najmniej jednego z następujących priorytetów:

  • zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, a także zaangażowanie i rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału w ramach europejskiego sektora kultury i kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji i mikro-organizacji do podejmowania działań na poziomie międzynarodowym, w Europie i poza nią;
  • wkład w Europejski Zielony Ład, a w szczególności Nowy Europejski Bauhaus poprzez zachęcanie europejskiego sektora kultury i kreatywnego do przyjmowania i rozpowszechniania bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska praktyk;
  • pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Działania te mogą być realizowane poprzez m.in. rozwój współpracy międzynarodowej i sieciowanie sektora kultury, transfer wiedzy i dobrych praktyk w sektorze kultury, współtworzenie nowych rozwiązań i upowszechnianie ich na poziomie europejskim.

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 80% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 1 200 000 euro.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie grantu.

#kreatywnaeuropa #komponentkultura #granty #kultura

stopka strony