Małe Miasto


„Małe Miasto” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu. Przez 5 dni, mali uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. W tym czasie biorą udział w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców, reprezentujących różne branże. Za wykonane czynności uczestnicy otrzymują walutę „Małego Miasta”, którą mogą wydać od razu lub pomnożyć odkładając na lokacie w Banku, a następnie dokonać zakupów w Sklepie Marzeń. Na terenie „Małego Miasta” funkcjonuje Małomiasteczkowy Urząd Skarbowy, Bank oraz inne instytucje.

Cel

Podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.). Cel zostanie osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady i zajęcia praktyczne.

Kto może aplikować

  • fundacje,
  • stowarzyszenia, we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, sponsorami i przedsiębiorcami.

Zasady

Adresatem działań konkursowych są dzieci w wieku od 8 do 12 lat, uczące się w szkołach podstawowych znajdujących się w gminach liczących od 25 001 do 100 000 mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Projekty powinny uwzględniać współpracę jednostki samorządu terytorialnego, sponsorów i przedsiębiorców. 

Projekt powinien trwać 5 dni i być zorganizowany w formie półkolonii zgodnie z bieżącymi wytycznymi i przepisami określonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Minimalna liczba Uczestników Małego Miasta powinna wynosić 100 dzieci każdego dnia

Grantobiorca powinien zapewnić opiekę nad Uczestnikami minimum 6 godzin dziennie, przy czym Uczestnicy powinni brać udział w warsztatach edukacyjnych, przedstawiających pracę u przedsiębiorcy, minimum 3 godziny dziennie. 

Realizacja Projektu powinna nastąpić w terminie od 27.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się w generatorze na stronie dotacje.fundacjabgk.pl

Dofinansowanie

W konkursie grantowym wygrają maksymalnie  4 najlepsze projekty, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 200 000,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Regulamin konkursu.

Opiekun Projektu:

Joanna Miszkurka
tel.: +48 667 017 718
e-mail: joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl

#małemiasto #FundacjaBGK #grant #ekononia #edukacja

stopka strony