Granty -

Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)


Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie to okazja to rozwijania umiejętności i możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy i co do zasady są bezpłatne.
 

Praktyki w biurach OBWE są co do zasady bezpłatne, jednak w wybranych przypadkach istnieje możliwość częściowej rekompensaty koszów utrzymania.

Liczba miejsc jest ograniczona. Oferty pojawiają się przez cały rok w miarę zgłoszenia zapotrzebowania przez poszczególne Departamenty. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy.

OBWE oferuje praktyki w następujących biurach OBWE:
- Biuro Sekretarza Generalnego (Wiedeń);
- Biuro Przedstawiciela OBWE do spraw Wolności Mediów (Wiedeń);
- Biuro Wysokiego Komisarza ds Mniejszości Narodowych (Haga);
- Biuro OBWE w Albanii;
- Misja OBWE w Bośni i Hercegowinie;
- Misja OBWE w Kosowie;
- Misja OBWE w Skopje;
- Misja OBWE w Mołdawii (wymagana znajomość języka rumuńskiego lub rosyjskiego);
- Misja OBWE w Serbii;
- Koordynator projektu OBWE na Ukrainie;
- Centrum OBWE w Biszkeku;
 - Biuro OBWE w Duszanbe.

Osoby uprawnione do ubiegania się o staż w OBWE:
 

  • Studenci ostatniego roku studiów dyplomowych lub podyplomowych lub niedawni absolwenci tych studiów, tj. nie więcej niż 2 lata od ukończenia studiów. Górna granica wieku wynosi 30 lat.
  • Obywatele państw członkowskich OBWE lub państw mających status współpracujących partnerów OBWE.
  • Ubiegający się o staż w OBWE powinni dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz umieć obsługiwać komputer.

Szczegółowe wymagania znajdują się przy konkretnej ofercie.

Formalności aplikacyjne:
Wnioski należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o naborze do danej instytucji lub placówki. Należy wypełnić internetowy formularz wniosku, załączając krótki list motywacyjny.
 

Więcej informacji na stronie organizatora.
 

#demokracja #bezpieczeństwo #praktyki #staże #studenci #absolwenci

stopka strony