Granty -

Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)


Bezpłatne praktyki dla młodych ludzi w biurach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy.

Program Praktyk w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE) to okazja to rozwijania umiejętności i możliwość zdobycia doświadczenia. Praktyki w OSCE zwiększają szansę na zdobycie zatrudnienia i zapewniają doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. Oferty pojawiają się przez cały rok w miarę zgłoszenia zapotrzebowania przez poszczególne Departamenty. Praktyki trwają od dwóch do sześciu miesięcy.

OBWE oferuje praktyki w następujących biurach OBWE:
- Biuro Sekretarza Generalnego (Wiedeń)
- Jednostce do Zwalczania Handlu Żywym Towarem (Wiedeń)
- Jednostce do Strategicznych Działań Policji (Wiedeń)
- Jednostce do Działań Przeciwko Terroryzmowi
- Biuro koordynatora OBWE ds Edkomii i Środowiska (Wiedeń)
- Centrum Zapobiegania Konfliktom (Wiedeń)
- Departament Zarządzania i Finansów (Wiedeń)
- Departament Zasobów Ludzkich (Wiedeń)
- Centrum Dokumentacji OBWE (Praga)
- Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) (Warszawa)
- Biuro Wysokiego Komisarza ds Mniejszości Narodowych (Haga)

Praktykanci mogą również pracować w misjach OBWE w Albanii, Armenii (Erewań), Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kosowie, Serbii i Czarnogórze i na Ukrainie.

Osoby uprawnione do ubiegania się o staż w OBWE:
· Studenci ostatniego roku studiów dyplomowych lub podyplomowych lub niedawni absolwenci tych studiów.
· Obywatele państw członkowskich OBWE lub państw mających status współpracujących partnerów OBWE.

Ubiegający się o staż w OBWE powinni dobrze posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie oraz umieć obsługiwać komputer. Górna granica wieku wynosi 30 lat. Stażyści nie otrzymują wynagrodzenia.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#demokracja #absolwenci #praktyki #studenci #praktyki