Granty -

Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO 2021


Granty na dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu.

Cel

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych lub stacjonarnych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu aż do 31 października 2021 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Kto może aplikować

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Formalności aplikacyjne

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”.
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
 3. Złożyć wniosek w aplikacji Fundacji Lotto.

Dofinansowanie

Zasady finansowe:

 1. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
 2. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 4. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
 5. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.

#granty #konkurs #sport #obozysportowe #wychowaniefizyczne #fundacjalotto