Granty -

Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO 2021


Granty na dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechniania sportu.

Z UWAGI NA DUŻĄ LICZBĘ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY PRZED TERMINEM W DNIU 8 LIPCA.

Cel

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o refundację kosztów obozu można składać do 30.06.2022 r. Refundacja dotyczy obozu, którego realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Zasady

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Każdy obóz powinien:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kadra szkoleniowa powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.
 4. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie na czas obozu,
  e. wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (tj. wynagrodzenie trenera lub instruktora),
  f. wynajem obiektów sportowych,
  g. działania kulturalne.
 5. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.
 6. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu jednak nie więcej niż 1000 zł za cały okres obozu.
 7. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 8. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 9. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
 10. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 11. Każdy obóz powinien:
  a. mieć sportowy charakter,
  b. trwać co najmniej 7 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy bądź dochodzeniowy,
  e. odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  f. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  g. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Kadra prowadząca zajęcia sportowe powinna składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Formalności aplikacyjne

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2022".
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
 3. Złożyć wniosek w aplikacji Fundacji Lotto.

Dofinansowanie

Zasady finansowe:

 1. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 100 zł za 1 dzień obozu w przypadku obozu wyjazdowego, a w przypadku obozu dochodzeniowego stawka dofinansowania może wynosić maksymalnie 50 zł dziennie na jednego uczestnika.
 2. Okres dofinansowania może obejmować od 7 do 10 dni obozu.
 3. Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 4. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.
 5. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozu.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie programu.

#granty #konkurs #sport #obozysportowe #wychowaniefizyczne #fundacjalotto

stopka strony