BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech


Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.

Uwaga: wniosek o stypendium BAYHOST / BTHA i wniosek o miejsce na Bawarskiej uczelni to dwie różne aplikacje do dwóch różnych instytucji! Przyjęcie na studia / program badawczy nie oznacza automatycznego otrzymania stypendium BAYHOST / BTHA. Ponadto, jeśli otrzymujesz stypendium od BAYHOST / BTHA, nie oznacza to, że zostaniesz przyjęty/a na studia/program badawczy na uczelni. Dlatego warto aplikować do kilku uczelni wyższych i na kilka programów stypendialnych.

Dofinansowane działania:
Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia.    

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia (a w przypadku doktorantów - 35 r. ż.).

Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych.

Wysokość dofinansowania:
Roczne stypendium wynosi 11 208 euro (miesięcznie 934 euro).
Studenci z co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 1094 euro miesięcznie, co stanowi 13 128 euro rocznie.

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie dwukrotnie.

Aktualni stypendyści, którzy chcieliby przedłużyć stypendium, powinni złożyć wniosek o przedłużenie do 28 lutego 2024 r.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#bayhost #bavaria #bawaria #stypendium

stopka strony