Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje przyszłości


Program, dzięki któremu zdobędziesz umiejętności, które będą kluczowe na współczesnym rynku pracy. W ramach programu będzie można wziąć udział w wybranym szkoleniu z zakresu analizy danych (Excel, SQL, Power BI, Python) lub rozwinąć kompetencje komunikacyjne w jednym ze szkoleń biznesowych: sprzedaż, wystąpienia publiczne, negocjacje oraz budowanie wizerunku.

Kto może aplikować

 • studenci studiów I, II i III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, uczestnicy Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce;
 • absolwenci I, II i III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, uczestnicy Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce;
 • pracownicy uczelni z siedzibą w Polsce;
 • pełnoletni rezydenci Rzeczpospolitej Polskiej w dniu opublikowania naboru na platformie Santander Scholarships.

Zasady

Santander Universidades funduje przyznanie 335 stypendiów w formie Szkoleń zorganizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dla Uczestników z uwzględnieniem: 

 • 80 miejsc w Module Treningi Biznesowe (2 grupy 10-cio osobowe dla każdego rodzaju Szkolenia);
 • 225 miejsc w Module Kompetencje cyfrowe (3 grupy 15-to osobowe dla każdego rodzaju Szkolenia);
 • 30 miejsc w Module Szkolenia dla Mentorów (2 grupy 15-to osobowa).

Program realizowany będzie w okresie 31 stycznia 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Formalności aplikacyjne

Aby zgłosić się do programu, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja obejmuje następujące etapy:
 

 • I etap: wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www
 • II etap: uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych, które potwierdzą Twoją aktywność społeczną i rozwojową
 • III etap: wypełnienie testu wstępnego na poszczególne zajęcia

Przed wypełnieniem formularza, zapoznaj się z Regulaminem programu oraz sprawdź harmonogramy poszczególnych kursów. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
 

 • 31 stycznia – 20 marca 2022 – I etap rekrutacji (wypełnienie formularza zgłoszeniowego)
 • 22 – 29 marca 2022 – II etap rekrutacji (uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych na platformie Santander)
 • 30 marca – 6 kwietnia 2022 – ocena dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną
 • 7 kwietnia 2022 – III etap rekrutacji (testy wstępne na wybrane szkolenie)
 • 11 kwietnia 2022 – wyniki rekrutacji.

Dokumenty związane z naborem:

Dofinansowanie

Jednostkowa nagroda tj. udział w Szkoleniach dla Uczestnika nie przekracza kwoty 2.000 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust, 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego programu, prosimy o wiadomość mailową na adres:

zaneta.teklak@ue.wroc.pl

#stypenium #stypendiumrozwojowe #uniwersytetekonomicznywewrocławiu #Santander #rozwój

stopka strony