Granty UNESCO dla młodych naukowców zainteresowanych badaniami Jedwabnego Szlaku


UNESCO przyzna 12 grantów w wysokości 10 000 $ dla młodych naukowców poniżej 35 roku życia, którzy zaproponują najlepsze pomysły na badania poświęcone wspólnemu dziedzictwu jedwabnych szlaków.

Cel

Główny celem programu "Silk Roads Youth Research Grants" jest wzmocnienie potencjału i wkładu młodych naukowców w badania dotyczące  jedwabnych szklaków i w konsekwencji przyczynienie się do lepszego zrozumienia historii oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Kto może aplikować

O stypendium mogą ubiegać się młodzi badacze i naukowcy w wieku do 35 lat.
Badania mogą być prowadzone indywidualnie, mogą też być częścią wspólnych projektów czy przedsięwzięć grupowych.

Zasady

Proponowane badania mogą obejmować jeden lub kilka tematów dotyczących jedwabnych szlaków, w tym między innymi:

  • Nauki i technologii,
  • Tradycyjnej wiedzy i rzemiosła,
  • Religii i duchowości,
  • Języka i literatury,
  • Sztuki i muzyki,
  • Tradycyjnych sportów i gier.

Prace badawcze muszą koncentrować się na efektach interakcji i wymian kulturowych, a w ramach danej dziedziny muszą przedstawiać konkretne rezultaty wynikające z tych interakcji.

Ponadto badania powinny także poruszać następujące kwestie związane z jedwabnymi szlakami:

  • wspólne dziedzictwo i wiele tożsamości jedwabnych szlaków,
  • wewnętrzna różnorodność,
  • potencjał dla współczesnych społeczeństw w zakresie kreatywności, dialogu międzykulturowego, spójności społecznej, współpracy regionalnej i międzynarodowej,
  • trwały pokój i zrównoważony rozwój.

Formalności aplikacyjne

Wnioskodawcy wypełniają dostępny na stronie formularz, w którym szczegółowo opisują swoje badania, ich metody, oczekiwane rezultaty, itp. Propozycje należy przesyłać w języku angielskim na adres: silkroadsgrant@unesco.org

Aplikacje zostaną ocenione przez międzynarodowy panel 9 ekspertów, specjalistów w dziedzinie jedwabnych szlaków.

Dofinansowanie

12 najlepszych projektów uzyska dofinansowanie w wysokości 10 000 dolarów.


Więcej informacji

#badacze #naukowcy #unesco #dziedzictwo #wielokulturowość