Granty -

Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych


Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy.

Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska, działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy. 


Wsparcie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów europejskich ekologicznych organizacji pozarządowych określonych w ich planach pracy. Główny cel proponowanego programu powinien odnosić się do jednego lub więcej z następujących celów tematycznych:
– Ochrona, zachowanie i wzmocnienie unijnego kapitału wynikającego z bogactwa naturalnego;
– Włączenie Unii w efektywnie korzystającą z zasobów, ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę nisko emisyjną;
– Zabezpieczenie obywateli Unii przed zagrożeniami i obciążeniami dla zdrowia i dobrego samopoczucia, wynikającymi ze spraw związanych z ochroną środowiska;
– Dodatkowo, formułując wnioski odnoszące się do powyższych priorytetów należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatycznych oraz skutków oddziaływania odpadów.

W sferze zainteresowań grantodawcy pozostają również zwiększanie świadomości i aspekty międzynarodowe.

NGO ubiegające się o dofinansowanie powinny:
– Być niezależne, typu non-profit i działać aktywnie na szczeblu europejskich w co najmniej trzech państwach członkowskich UE
– Być oficjalnie utworzonymi w jednym z państwach członkowskich UE, co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku 

Wsparcie Komisji nie przekroczy 70% uzasadnionych kosztów projektów w ramach rocznego grantu. 


Termin składania wniosków: 

  • Environment sub-programme - ( dwuetapowy proces aplikacji )-  2 kwietnia 2020
  • Climate action sub-programme - 2 kwietnia 2020

 
Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony