Można nie wykluczać…


Zamknięte osiedla. Elitarne szkoły, sklepy. Dobre i złe dzielnice. Czy zgadzasz się z tym, by polskie społeczeństwo było podzielone, na gorszych i lepszych, biednych i bogatych, sytych i głodnych, młodych i starych. Polaków i „obcych”? Wykluczeniem społecznym zagrożonych jest wiele grup – i trzeba z tym ryzykiem walczyć. Jak – tego właśnie mogli dowiedzieć się uczestnicy tego na szeroką skalę zakrojonego projektu.

Dzięki wizytom studyjnym studenci dowiedzieli się, jak wygląda system opieki społecznej w Polsce, a dzięki warsztatom z osobami niepełnosprawnymi, przygotowywaniu posiłków z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi, wydawaniu jedzenia bezdomnym – mogli zetknąć się z wykluczonymi twarzą w twarz, przestali oni być jedynie czysto literacką figurą.

Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę na temat różnych sposobów rozwiązywania trudnych problemów społecznych w innych państwach. A doktoranci i młodzi naukowcy uzyskali dostęp do przygotowywanych podczas projektu materiałów, mogli wziąć udział w wykładach i seminariach, poświęconym pracy socjalnej i wolontariatowi. Nawiązali też kontakty, które z pewnością zaowocują w ich przyszłej karierze naukowej. Jednym słowem: zyskali wszyscy!

Projekt został sfinansowany w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (2007-2013).

stopka strony