Inspiracje -

Wychować nowe pokolenie przedsiębiorców


W zintegrowanej Europie powinni funkcjonować przedsiębiorcy i biznesmeni, którzy bez przeszkód i lęków poruszają się w międzynarodowym środowisku. Ale to wymaga nieraz nabycia nowych kompetencji. Stąd ten właśnie projekt – jego celem jest stworzenie oferty edukacyjnej w zakresie europejskiej przedsiębiorczości.

Ponieważ temat jest bardzo szeroki, głównie skupiono się na jednym z jego aspektów – umiejętności identyfikowania problemów i wymyślania twórczych rozwiązań. W tym celu wypracowano sylabus przedmiotu COEUR - Business Creativity Module – dzięki któremu stworzono możliwość wprowadzenia wyżej wymienionego przedmiotu na polskie uczelnie, uczestniczące w projekcie (oczywiście, wiązało się to z procedurą przyznania przedmiotowi stosownej liczby punktów w systemie ECTS).

W ramach projektu nie poprzestano na tym: odbyły się międzynarodowe, a także krajowe konferencje poświęcone zagadnieniu uczenia się przez całe życie, powstała też cała koncepcja kształcenia, opartego na idei przedsiębiorczości, wielokulturowości i kreatywności. Całe przedsięwzięcie zostało zaś szczegółowo omówione w licznych artykułach, opublikowanych w specjalistycznych czasopismach.

stopka strony