News -

13 Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, wybrała 13 instytucji, które będą pełnić funkcje Regionalnych Punktów Informacyjnych. 6 z nich to organizacje należące do sieci Eurodesk Polska.


Regionalne Punkty Informacyjne będą reprezentować Narodową Agencję Programu Erasmus+ w środowiskach lokalnych. Ich pracownicy będą udzielać informacji na temat zarządzanych przez FRSE programów oraz organizować spotkania dla beneficjentów.

Z oferty RPI będą mogli skorzystać przedstawiciele instytucji oświatowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawiciele organów prowadzących, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w programie Erasmus+.

Rolę Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+ będą pełnić następujące instytucje:

 • województwo kujawsko pomorskie: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku;
 • województwo podlaskie: Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ;
 • województwo małopolskie: Stowarzyszenie Europe4Youth;
 • województwo dolnośląskie: Fundacja Learn Co;
 • województwo zachodniopomorskie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych;
 • województwo pomorskie: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;
 • województwo świętokrzyskie: Regionalne Centrum Wolontariatu;
 • województwo łódzkie: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
 • województwo śląskie: Instytut Pracy i Edukacji;
 • województwo lubelskie: Fundacja Sempre a Frente;
 • województwo wielkopolskie: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej;
 • województwo opolskie: Kuratorium Oświaty w Opolu;
 • województwo podkarpackie: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapewni im wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie i promocję punktów. O dokładnym terminie rozpoczęcia aktywności poszczególne instytucje zostaną poinformowane drogą mailową.

 

stopka strony