News -

Eurodesk Polska zaprasza do współpracy

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza organizacje, szkoły i osoby indywidualne do przyłączenia się do sieci Eurodesk Polska. To unikalna szansa na zwiększenie potencjału, rozwój i współpracę z organizacjami i ekspertami z Polski i z zagranicy.   


Do Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt podmiotów i osób z całej Polski. Wspólnie informujemy młodzież o możliwościach rozwoju, wyjazdach za granicę, ofercie Unii Europejskiej. Zachęcamy do aktywności, mobilności i współpracy międzynarodowej. 

Członków sieci wspieramy przede wszystkim merytorycznie. Oferujemy szkolenia, nowoczesne narzędzia, unikalne know-how, publikacje, materiały promocyjne, dostęp do wartościowych zasobów informacyjnych, a także przestrzeń umożliwiającą wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami i ekspertami z Polski i z zagranicy. Organizacje i osoby należące do Eurodesku co do zasady nie otrzymują środków finansowych.

Od członków sieci oczekujemy przede wszystkim… korzystania z oferty Europejskiego i Krajowego Biura Eurodesku, dostępności oraz zaangażowania w działania sieci. Osoby odpowiedzialne za współpracę z Eurodesk Polska powinny udzielać informacji i być dostępne w godzinach otwarcia punktu, są zobowiązane do udziału w eurodeskowych wydarzeniach oraz, w miarę możliwości, w projektach informacyjnych. Zasady współpracy opisane są na eurodesk.pl w zakładce dołącz do sieci.

Do współpracy zapraszamy podmioty niekomercyjne, w pierwszej kolejności organizacje  młodzieżowe, szkoły, instytucje i osoby działające na rzecz młodzieży, prowadzące działalność europejską, edukacyjną i informacyjną. Przy organizacjach i instytucjach działają punkty Eurodesk Polska – regionalne, lokalne, szkolne lub akademickie. Natomiast osoby indywidualne otrzymują tytuł ambasadorów Eurodesk Polska. 

Pomioty i osoby zainteresowane przystąpieniem do sieci Eurodesk Polska proszone są o wypełnienie i przesłanie ankiet aplikacyjnych do 19 maja 2024 r. Na ich podstawie Krajowe Biuro Eurodesk Polska podejmie decyzję o przyjęciu organizacji/instytucji/osoby do sieci. Przedstawiciele organizacji i osoby wyłonione w rekrutacji otrzymają zaproszenie na szkolenie wprowadzające, które odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2024 r. w Warszawie.  

Do Eurodesku należy ponad 3000 organizacji i ambasadorów w 37 krajach europejskich.. Działalność sieci w Polsce wspiera – finansowo i merytorycznie – Komisja Europejska w ramach Programu „Erasmus+” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Polskim Krajowym Biurem Eurodesku zarządza Narodowa Agencja Programu „Erasmus+”, działająca w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na eurodesk.pl w zakładce „O nas”.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska 

#eurodeskpolska,    #sieć,    #rekrutacja,    #frse    #wawrzyniecpater    #szkolenie

stopka strony