News -

A co Ty robisz dla młodzieży?

Czerpanie korzyści, zmniejszanie ryzyka – pod takim hasłem odbywa się konkurs Międzynarodowej Organizacji Pracy na najciekawszy film poświęcony problemowi migracji zawodowej młodzieży.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie działań na rzecz młodych migrantów i popularyzowanie możliwości, z których mogą skorzystać. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie pracujące na rzecz tworzenia godnych miejsc pracy dla osób migrujących w poszukiwaniu zatrudnienia. Zadanie polega na nakręceniu 5-minutowego filmu, w którym jego autorzy opowiedzą o swoich działaniach na rzecz rozwiązania problemu bezrobocia młodzieży.

Filmy należy zrealizować w angielskiej, francuskiej lub hiszpańskiej wersji językowej (lektor lub napisy) i umieścić na portalu YouTube, a link wysłać na adres ilogeneva@gmail.com. Autorzy najciekawszych filmów zostaną zaproszeni do zaprezentowania realizowanych przez siebie inicjatyw w trakcie panelu dyskusyjnego, organizowanego 12 sierpnia 2013 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży w Nowym Jorku.

Uwaga, termin przyjmowania zgłoszeń mija już 22 lipca 2013 r.!

Szczegółowe informacje na stronie:
www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_216889/lang--en/index.htm
stopka strony