News -

Akcja 3 programu Erasmus+ - nabór ruszył

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań dotyczących współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w obszarze kształcenia i szkolenia oraz młodzieży.


Projekty zgłaszane w ramach naboru mogą dotyczyć:

- Współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie kształcenia i szkolenia (grupa 1);
- Współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w dziedzinie młodzieży (grupa 2).

Celem zgłaszanych projektów powinno być:
-  podnoszenie świadomości i zwiększenie zainteresowania unijną polityką i strategią na rzecz młodzieży (przede wszystkim strategią Europa 2020);
- zwiększenie zaangażowania i współpracy z organami publicznymi w zakresie wdrażania polityk i reform w obszarach kształcenia i szkoleń oraz młodzieży, a także większy udział w tych procesach;
- zwiększenie zaangażowania w rozpowszechnianie rezultatów działań, polityki, programów i dobrych praktyk.

Program skierowany jest do dwóch kategorii podmiotów: europejskich organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze kształcenia i szkolenia lub w obszarze młodzieży (kategoria 1) oraz sieci obejmujących kraje UE i działających w tych samych dziedzinach (kategoria 2). 

Termin nadsyłania wniosków upływa 17 grudnia 2014 r. o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje w bazie Eurodesku oraz na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony