News -

Co Węgrzy zrobią dla młodzieży

Sprawujące przewodnictwo w Unii Węgry uruchomiły stronę internetową, poświęconą swoim inicjatywom dotyczącym młodzieży.


Internauci znajdą na niej informacje dotyczące polityki UE wobec młodych Europejczyków, szczegóły dotyczące unijnych konferencji młodzieżowych, usystematyzowanego dialogu oraz innych kwestii związanych z młodzieżą. Strona działa pod adresem http://eu2011.mobilitas.hu
stopka strony