News -

Cztery konkursy Grundtviga

Najlepsza organizacja, pracownik, słuchacz i plakat mają szansę na nagrodę w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga”. Konkurs przeznaczony jest tylko dla beneficjentów programu Grundtvig.


Najlepsza organizacja, pracownik, słuchacz i plakat mają szansę na nagrodę w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga”. W rywalizacji mogą wziąć udział osoby oraz organizacje, które w latach 2000-2010 korzystały z dofinansowania z programu Grundtvig, w ramach którejkolwiek z akcji. Chętni do udziału w konkursie powinni opisać, jaki wpływ na ich organizację, pracownika lub słuchacza miał program Grundtvig. Prace – w formie eseju, reportażu, scenariusza, dziennika, pamiętnika itp. - mogą liczyć maksymalnie 5 stron (9000 znaków), można je wzbogacić zdjęciami. W kategorii plakat pracę konkursową powinien stanowić wydruk w formacie minimum A3, którego tematyka odnosiłaby się do programu Grundtvig. Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2010 roku. Więcej informacji: Joanna Grzegorczyk, tel. 022 46 31 235, e-mail: joanna.grzegorczyk@frse.org.pl.
stopka strony