News -

Cztery pytania Tibora Navracsicsa

To już ostatni moment na to, żeby podzielić się z komisarzem UE ds. młodzieży pomysłami na zachęcenie młodych ludzi do większej aktywności społecznej. Konsultacje trwają do końca września.


Internetowe konsultacje to element inicjatywy „One million young people initiative”, której celem jest zwiększenie do 2019 r. liczby aktywnych społecznie młodych Europejczyków do miliona. By to się udało, komisarz UE ds. młodzieży Tibor Navracsics chce poznać poglądy samych zainteresowanych i ich pomysły na to, jak skutecznie dotrzeć do młodego pokolenia.

Pytania w ankiecie dotyczą sposobów na zachęcenie młodych do aktywności, sposobów informowania młodzieży o możliwościach w tym zakresie, odpowiedniej uznawalności różnych form działalności społecznej oraz możliwych ułatwień w podejmowaniu tego rodzaju aktywności.

Z dotychczasowych badań wynika, że młodzi ludzie nie angażują się społecznie głównie ze względu na  brak motywacji, informacji i wzorców do naśladowania, zbyt wysokie koszty oraz niewystarczające uznawanie i docenianie wysiłków wolontariuszy oraz ich nowych umiejętności przez potencjalnych pracodawców.

Nadesłane opinie zostaną wykorzystane przez komisarza i jego pracowników w celu kształtowania polityki i strategii na poziomie europejskim i krajowym. 

Przebieg konsultacji można na bieżąco śledzić na Facebooku i na Twitterze.

By wypełnić ankietę (w jęz. polskim), przejdź na stronę Komisji Europejskiej.

stopka strony