News -

Czy mobilność popłaca?

Czy zagraniczne studia zwiększają szanse na rynku pracy? Jeśli znasz z autopsji odpowiedź na to pytanie – weź udział w ankiecie Erasmus Student Network.
Badanie ESN realizowane jest pod hasłem „Wymiany młodzieży: tworzenie idei, szans i tożsamości”. Organizatorzy chcą się przekonać, czy studiowanie za granicą ma wpływ na atrakcyjność młodych ludzi na rynku pracy oraz zbadać pozytywne efekty wyjazdów.

Do udziału w ankiecie zaproszeni są wszyscy studenci oraz absolwenci wyższych uczelni, którzy skończyli naukę nie więcej niż 5 lat temu. Wpisanie odpowiedzi zajmuje nie więcej niż 15 minut. Uczestnicy badania mają szansę wygrać 2-tygodniowy, 32-godzinny intensywny kurs językowy w szkole Education First w Manchesterze oraz iPady2 i iPody Nano 8GB.

Formularz dostępny jest na stronie http://esn.org/survey

Więcej informacji na stronie:
http://esn.org/content/esnsurvey
stopka strony