News -

EFM o uznawaniu efektów

Walidacja osiągnięć zdobytych w ramach edukacji pozaformalnej w sektorze młodzieżowym – to temat publikacji przygotowanej przez Europejskie Forum Młodzieży.


W broszurze przedstawiono stanowisko Europejskiego Forum Młodzieży na temat realizacji przyjętych w 2012 r. Rekomendacji Rady UE w sprawie walidacji edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Publikacja zawiera również zalecenia EFM dotyczące rozwoju i wdrażania systemów walidacji, a także opisy dobrych praktyk w zakresie uznawalności efektów edukacji pozaformalnej w sektorze młodzieżowym.

Broszura dostępna jest na stronie EFM.

stopka strony