News -

Erasmus: ponad ćwierć miliona stypendystów

W roku akademickim 2012/2013 za granicę dzięki stypendiom Erasmusa wyjechało 270 tys. studentów – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Europejską.


Głównym celem wyjazdów młodych Europejczyków wciąż są studia, ale rośnie też popularność staży w zagranicznych przedsiębiorstwach. W roku 2012/2013 zdecydowało się na nie 55 tys. osób.

Wśród najchętniej wybieranych krajów przodują Hiszpania, Niemcy i Francja, natomiast najwięcej osób – w stosunku populacji kraju – wysyłają za granicę uczelnie z Luksemburga, Liechtensteinu, Finlandii, Łotwy i Hiszpanii. Jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki studiów, na pierwszym miejscu są nauki społeczne, ekonomiczne i prawo (wybiera je 41 proc. studentów), następnie kierunki humanistyczne i artystyczne (22 proc.) oraz inżynieria, produkcja i budownictwo (16 proc.).

Jak pokazują statystyki, średni grant w programie Erasmus, przeznaczony na pokrycie części kosztów podróży i utrzymania, wynosi 272 euro miesięcznie – był o 9 proc. wyższy niż rok wcześniej. W niektórych krajach można też liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony funduszy krajowych, regionalnych i instytucjonalnych.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony