News -

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe szanse mają inicjatywy promujące porozumienie i rozwój europejskiej tożsamości.


Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 16 do 30 lat. Projekty – zgłaszane indywidualnie lub grupowo – dotyczyć powinny wymian młodzieżowych, współpracy przez internet i różnego rodzaju wydarzeń skierowanych do młodych ludzi. Mają promować porozumienie, sprzyjać rozwojowi poczucia europejskiej tożsamości oraz proponować młodym ludziom wzorce postępowania i przedstawiać praktyczne przykłady tworzenia przez Europejczyków jednej społeczności. Procedura selekcji jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, do dnia 11 marca 2011 r., laureata wybierze krajowe jury, złożone z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego i z jednego przedstawiciela organizacji młodzieżowych. Zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w drugim etapie – wybierze go europejskie jury, złożone z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz czterech przedstawicieli Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego. Nagroda dla najlepszego projektu wynosi 5000 euro, dla drugiego miejsca 3000 euro, dla trzeciego miejsca 2000 euro. Uroczystość odbędzie się 31 maja 2011 r. w Akwizgranie (Niemcy). Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 lutego 2011 r. Wnioski zgłoszeniowe są dostępne na stronach internetowych Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego (http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/introduction.html) i krajowych biur informacyjnych Parlamentu Europejskiego. Więcej szczegółów również na stronie www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000605
stopka strony