News -

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu

400 osób z 42 państw spotyka się, aby tworzyć nowe rozwiązania i definiować wyzwania stojące przed naszym krajem i Europą.


Forum odbędzie się 5-7 września w Nowym Sączu. 

Uczestnikami Forum są liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, pracownicy naukowi, dziennikarze i przedsiębiorcy. Reprezentują państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale nie tylko – znajdziemy wśród nich osoby aktywnie działające na terenie Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu.

W dotychczasowych jedenastu  edycjach wzięło udział ponad 2750 osób w wieku 18 – 35 lat ze wszystkich państw europejskich. W trakcie wspólnych dyskusji i warsztatów rozwijane są nowe pomysły, kreowane inspiracje oraz podejmowane decyzje w sprawie wspólnych działań.

Wydarzenie jest biletowane - koszt 120 zł. Ta kwota pokrywa zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny.

Więcej informacji na stronie Forum Liderów

stopka strony