News -

FRSE zaprasza do cyfrowego świata

Jak korzystać z internetu w sposób bezpieczny i pożyteczny? Jak dzięki niemu nauczyć się języka obcego i nawiązać współpracę ze szkołą z odległego krańca Europy? Tego wszystkiego dowiedzą się uczestnicy bezpłatnych konferencji i warsztatów organizowanych przez FRSE w ramach projektu „Upowszechnianie korzystania z internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.
W ramach konferencji odbywać się będą warsztaty komputerowe, poświęcone bezpieczeństwu w sieci, rozwijaniu umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, jak również wykorzystywaniu internetu i multimediów na potrzeby pozaszkolne.

Warsztaty przeznaczone są dla całego środowiska oświatowego - przede wszystkim nauczycieli, wychowawców i opiekunów zainteresowanych integrowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia. W konferencjach mogą również wziąć udział rodzice uczniów i inne osoby chcące rozwinąć swoje kompetencje cyfrowe.

Konferencje realizowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Program eTwinning w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Pierwsze spotkania miały miejsce w Toruniu i Przemyślu. Najbliższe odbęda się w Sandomierzu (20 listopada) i Zamościu (22 listopada). Organizator zwraca koszty podróży z innej miejscowości, zapewnia gorący lunch oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Szczegóły na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/swiat-cyfrowy/article/konferencje/lang:pl
stopka strony