News -

Gigant internetu pomaga niepełnosprawnym

Niepełnosprawni studenci kierunków związanych z naukami komputerowymi mogą już składać wnioski o stypendia firmy Google.
Stypendia mają pomóc w przełamaniu barier, które utrudniają niepełnosprawnym studentom rozwijanie pasji związanych z informatyką oraz zachęcić ich do pogłębiania swej wiedzy oraz odgrywania aktywnej roli uczestników i liderów procesu tworzenia nowych technologii.

Szanse na stypendium mają osoby niepełnosprawne na ostatnim roku studiów licencjackich lub przyjęte na studia magisterskie lub doktoranckie w roku szkolnym 2012/2013. Najlepsi kandydaci otrzymają 7 tysięcy euro rocznego stypendium na rok akademicki 2011/2012. W czerwcu 2012 r. zostaną również zaproszeni na wycieczkę do europejskiego biura Google.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 lutego 2012.

Więcej informacji na stronie www.google.com/studentswithdisabilities-europe
stopka strony