News -

Granty dla dociekliwych dziennikarzy

Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie międzynarodowych śledztw dziennikarskich. Do podziału jest 1,1 mln euro.


Na unijny grant mogą liczyć inicjatywy zgłoszone przez dziennikarzy z co najmniej dwóch państw członkowskich. Publikacje (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe) dotyczyć mogą dowolnego tematu związanego z interesem publicznym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym – w szczególności polityki, gospodarki, nauki, kultury, sztuki i rozrywki. Budżet projektu wynosi 1,1 mln euro. Grant pokryć może do 75 proc. kwalifikowanych kosztów. Na realizację projektu dziennikarze będą mieli nie więcej niż dwa lata. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2011 roku. Więcej szczegółów na stronie http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts_and_grants/grants/2010_en.htm
stopka strony