News -

Jak pracować z młodzieżą w Europie?

Publikacja “History of youth work in Europe” ma na celu zrozumienie aktualnych wyzwań związanych z pracą z młodzieżą i polityką młodzieżową.


Autorzy piątego już tom publikacji skupili się na poszukiwaniu odpowiedzi na ptranie, jak działania rządów i administracji wpłynęły na pracę z młodzieżą oraz jakę strategia należy realizować w przyszłości, by stworzyć przyjazną przestrzeń do pracy z młodymi ludźmi.

W raporcie przeanalizowano również, jak wygląda współpraca pomiędzy osobami i organizacjami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową, pracę z młodzieżą oraz badania.

Pełna treść publikacji dostępna jest pod tym linkiem.

stopka strony