News -

Języki w szkolnictwie średnim

Sieć Eurydice zaprasza do lektury najnowszego raportu opisującego kształt krajowych egzaminów oceniających kompetencje uczniów szkół średnich w dziedzinie języków obcych.


Autorzy opracowania zwracają m.in. uwagę na rosnącą rolę egzaminów z języka obcego w ogólnych egzaminach zewnętrznych. Szczegółowo opisują też cele egzaminów, testowane umiejętności uczniów oraz wypracowane przez poszczególne kraje procedury mające zapewnić konsekwentne i przejrzyste zasady oceniania.

Raport zatytułowany „Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15” przedstawia też rolę Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w konstruowaniu i przeprowadzaniu tego rodzaju egzaminów.

Publikacja - w jęz. angielskim - dostępna jest na stronie Eurydice.

stopka strony