Krok w stronę nowej strategii młodzieżowej UE

Rada UE przyjęła rezolucję dotyczącą nowej strategii młodzieżowej. To istony krok w stronę uchwalenia ostatecznej wersji dokumentu, który ma wyznaczać priorytety unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019-2027. Sporo miejsca poświęcono w niej informacji młodzieżowej.


Nowa strategia UE ma identyfikować potrzeby i być odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi Europejczkami. Skupia się na trzech celach: angażowaniu, łączeniu i wzmacniacnianiu młodych ludzi. Przyjęty przez Radę UE dokument ma być również drogowskazem dla państw członkowskich, które powinny realizować swoje polityki młodzieżowe w oparciu o jego wskazania.

Główne założenia stategii to:

  • wzmacnianie potencjału młodych i wspieranie ich indywidualnego rozwoju, dostarczenie im narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się świecie; 
  • zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym na poziomie lokalnym, narodowym i europejskim, uczenie postaw obywatelskich i solidarnościowych;
  • efektywne wdrażanie polityk młodzieżowych odpowiadających potrzebom młodych Europejczyków;
  • włączenie w działania młodzieżowe grup najbardziej defaworyzowanych, zapobieganie biedzie, wykluczeniu i dyskryminacji młodych.

Autorzy rezolucji zwracają uwagę, że aby powyższe założenia mogły stać się rzeczywistością,  konieczne jest rozwijanie sieci punktów kontaktowych, w których młodzi ludzie mogliby uzyskać informacje o możliwościach rozwoju oraz pomoc w realizowaniu własnych inicjatyw. Punkty informacji młodzieżowej mają wspierać młodych wchodzących w dorosłość, rozpoczynajacych karierę na runku pracy oraz poszukujących sposobów na kontynuowanie nauki i rozwijanie swoich umiejętności w ramach edukacji pozaformalnej. W tym kontekście szczególną rolę odgrywają takie platformy jak Europejski Portal Młodzieżowy czy Eurodesk, oferujące dostęp do wysokiej jakości informacji o unijnych inicjatywach i programach młodzieżowych. 
 

stopka strony