News -

Lubisz wyzwania? Rada Europy czeka

Rada Europy zaprasza na kilkumiesięczne, bezpłatne praktyki w Strasburgu. Kandydaci muszą znać co najmniej jeden język obcy i mieć ukończonych minimum sześć semestrów studiów.
Zadaniem praktykantów będzie prowadzenie badań, przygotowywanie szkiców raportów na posiedzenia ekspertów oraz szkiców protokołów. Dzięki specjalnemu kursowi wprowadzającemu stażyści będą mieli okazję zapoznać się ze strukturą Rady, jej działalnością i procedurami dotyczącymi międzynarodowej współpracy, w tym zagadnieniami związanymi z realizacją Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Praktykanci będą mogli również uczestniczyć w wykładach, posiedzeniach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego oraz w innych spotkaniach odbywających się podczas ich pobytu w Strasburgu.

O praktyki mogą się ubiegać obywatele jednego z państw członkowskich Rady Europy, bardzo dobrze znający język angielski lub francuski, posiadający wyższe wykształcenie lub ukończone trzy lata studiów wyższych (sześć semestrów). Powinny to być osoby pracujące w administracji publicznej lub firmach prywatnych, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę lub wyspecjalizować się w jakiejś dziedzinie (prawnicy, ekonomiści i politolodzy). Ich zainteresowania muszą bezpośrednio dotyczyć problemów, którymi zajmuje się Rada. Kandydaci muszą legitymować się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym wymagającym posiadania wykształcenia wyższego.

Praktykanci nie dostają zwykle wynagrodzenia. Wydatki związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają kandydaci lub sponsorujące ich instytucje. Zgodnie z decyzją Komitetu Ministrów, płatne praktyki - w ograniczonej liczbie - będą dostępne dla obywateli państw członkowskich z Europy centralnej i wschodniej.

Termin składania wniosków o staże w okresie od 17 marca do 31 lipca 2014 r. upływa 29 listopada 2013 r.

Więcej informacji na stronie:
www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp
stopka strony