News -

Mikrogranty dla początkujących

Rozkręcasz organizację pozarządową na Pomorzu Zachodnim? Zwróć się o wsparcie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).


Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapraszają młode organizacje pozarządowe (do 18 mies. od rejestracji) i grupy nieformalne do składania wniosków o dotacje. Wsparcie w wysokości do 5 tys. zł można przeznaczyć na inicjatywy oddolne oraz rozwój instytucjonalny.

Wnioski można składać do 31 marca br. (pierwszy termin). Istnieje także możliwość skorzystania ze wsparcia animacyjnego.

Dodatkowe informacje na stronie KARR.