News -

Młody parlament

Już 1 czerwca, w Dzień Dziecka, kilkuset młodych Polaków zasiądzie w poselskich ławach, by podczas XVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dyskutować o demokracji w szkole.
Obrady dziecięcego parlamentu to wspólna inicjatywa Kancelarii Sejmu, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu, realizowanego pod hasłem „Szkoła demokracji – czyli XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży” jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych. W projekcie mogą wziąć udział dwuosobowe zespoły uczennic i uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszy krok to wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie projektu www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy. Drugi – to zorganizowanie w swoich miastach debat związanych z demokracją w szkole i funkcjonowaniem samorządu. Spotkania służyć mają ustaleniu konkretnych działań i rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie samorządu. Relacje z przebiegu debat oraz ich wyniki muszą trafić na platformę konkursową.

Spośród zgłoszeń organizatorzy wyłonią 230 zespołów, czyli 460 osób, które wezmą udział w dalszej części projektu. Podczas posiedzenia komisji sejmowej 13 maja 2012 roku oraz obrad plenarnych 1 czerwca 2012 roku młodzi posłowie i posłanki wypracują uchwałę dotyczącą zaleceń w zakresie funkcjonowania demokracji w szkole i szkolnych instytucji demokratycznych. Wezmą też udział w przygotowanych przez organizacje pozarządowe warsztatach doskonalących umiejętności przydatne w samodzielnym realizowaniu projektów społecznych.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy.