News -

Młodzież chce dostępu do informacji

Czy system informacji młodzieżowej jest w Polsce potrzebny? Jak powinien działać? Kto go powinien finansować? Hołdując fundamentalnej zasadzie polityki młodzieżowej „nic o was bez was” Krajowe Biuro Eurodesk Polska spytało o to samych zainteresowanych.


Czy system informacji młodzieżowej jest w Polsce potrzebny? Jak powinien działać? Kto go powinien finansować? Hołdując fundamentalnej zasadzie polityki młodzieżowej „nic o was bez was” Krajowe Biuro Eurodesk Polska spytało o to samych zainteresowanych.
Ankietę na temat potrzeb informacyjnych młodzieży wypełniło 1330 respondentów, głównie młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Jej wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Za najważniejsze obszary informacji młodzieżowej respondenci uznali naukę, pracę i możliwości i międzynarodowe. Ich zdaniem przykazywaniem informacji dla młodzieży powinny się trudnić szkoły, organizacje pozarządowe i niezależne wyspecjalizowane ośrodki informacji młodzieżowej.
Spytaliśmy też jak najskuteczniej docierać z informacją do młodych? Respondenci stawiają na internet. Bo jest szybki, tani, dostępny i skuteczny. Dlatego, twierdzą ankietowani, w Polsce powinien działać krajowy portal młodzieżowy. Wszystkie informacje będą wówczas usystematyzowane i zgromadzone w jednym miejscu a dzięki gwarancji anonimowości łatwiejsze stałoby się zadawanie pytań i docieranie do młodzieży z małych miast czy wsi. Wielu respondentów zaznacza jednak, że takie przedsięwzięcie ma sens tylko wtedy, gdy będzie tworzony przez znających się na rzeczy profesjonalistów.
Portal – tak, ale nie tylko. Informacja online nie zastąpi bowiem bezpośredniego kontaktu młodego człowieka z konsultantem czy doradcą – tak zapewne myśli 90 proc. osób, które opowiedziały się za utworzeniem punktów informacji młodzieżowej. Większość z nich uważa, że powinny być one finansowane w ramach partnerstwa rządowo-samorządowego, a w drugiej kolejności - z grantów i dotacji.
W naszej ankiecie pytaliśmy też o rozpoznawalność europejskich i młodzieżowych sieci informacyjnych. Wynik? Najbardziej znaną wśród respondentów siecią informacyjną w Polsce jest Eurodesk Polska!
Konsultacje zostały przeprowadzone od maja do grudnia ubiegłego roku. Omówienie wyników ankiety - w pliku poniżej.

stopka strony