News -

Młodzież i reszta - razem czy osobno?

Społeczne i zawodowe perspektywy młodych ludzi opisano w najnowszym raporcie Eurfound. Publikacja jest już dostępna w internecie.


Autorzy opracowania przyjrzeli się m.in. sytuacji na rynku pracy oraz przeanalizowali dotychczasowe postępy we wdrażaniu Gwarancji dla Młodzieży. To unijna inicjatywa, w ramach której państwa członkowskie muszą zadbać o młodych bezrobotnych, oferując im pracę, szkolenia, staże lub dalszą edukację.

W raporcie opisano również działania podejmowane przez państwa członkowskie UE na rzecz integracji społecznej i aktywności obywatelskiej młodzieży. Czytelnicy znajdą też w raporcie rekomendacje dotyczące tego, jak dbać o włączenie społeczne młodych ludzi w UE.

Publikacja – w jęz. angielskim – dostępna jest na stronie Eurofound.

stopka strony