News -

Młodzieży prawo do informacji

Rozpoczęła się ogólnoeuropejska kampania „Information right now” promująca informację młodzieżową. Z tej okazji Krajowe Biuro Eurodesk Polska postanowiło sprawdzić, jakich informacji i gdzie młodzi Polacy szukają najczęściej? Do wypełnienia ankiety Eurodesk Polska zaprasza młodzież, pracowników organizacji pozarządowych, polityków, urzędników, nauczycieli i inne osoby pracujące z młodzieżą.


W kwietniu rozpoczęła się kampania „Information right now” promująca informację młodzieżową. Z tej okazji Krajowe Biuro Eurodesk Polska opracowało ankietę badającą potrzeby informacyjne młodzieży. Kampania „Information Right Now!” odbywa się w 26 krajach europejskich należących do Europejskiego Stowarzyszenia Informacji i Doradztwa dla Młodzieży – ERYICA. Ma trzy podstawowe cele:
- uświadomić młodym ludziom, że dostęp do informacji na wszystkie istotne dla nich tematy to ich niezbywalne prawo
- wypromować działalność i usługi centrów informacji młodzieżowej
- zachęcić polityków i decydentów do prowadzenia działań i zapewnienia wsparcia gwarantujących młodzieży dostęp do informacji. Na kampanię złożą się wydarzenia lokalne i regionalne organizowane przez należące do sieci ERYICA centra i punkty informacji młodzieżowej. Ich uzupełnieniem będą wydarzenia ogólnoeuropejskie – happening z udziałem młodzieży, spotkanie ambasadorów informacji młodzieżowej (16 maja), konkurs fotograficzny i konkursy na Facebooku. Kampania potrwa do końca roku. Jej współorganizatorem jest Rada Europy. Więcej informacji na stronie: www.informationrightnow.eu Kampania „Information right now” raczej nie dotrze do Polski, która od lat pozostaje białą plamą na mapie krajów posiadających systemy informacji młodzieżowej. Z powodu braku wspieranego przez państwo systemu informacji młodzieżowej Polska nie może być członkiem stowarzyszenia ERYICA. Przy okazji kampanii Krajowe Biuro Eurodesk Polska postanowiło zbadać potrzeby informacyjne młodzieży. Opracowana w tym celu ankieta znajduje się pod adresem www.surveymonkey.com/s/potrzebyinformacyjnemlodziezy. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut. Ankieta ma dać odpowiedź na pytanie: czy Polska potrzebuje systemu informacji młodzieżowej i jak powinien taki system działać. Do wypełnienia ankiety Eurodesk Polska zaprasza młodzież, dorosłych, pracowników organizacji pozarządowych, polityków, urzędników, nauczycieli i inne osoby pracujące z młodzieżą. Ankieta w formacie dokumentu tekstowego (.doc) znajduje się poniżej, w załączniku do tego artykułu
stopka strony