News -

Mniej młodych bezrobotnych

Już ósmy miesiąc z rządu stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się na poziomie 10,9 proc. Podobnie jest w strefie euro – tu wskaźnik sięgnął w listopadzie 12,1 proc. i nie zmienił się od siedmiu miesięcy.


Już ósmy miesiąc z rzędu stopa bezrobocia w Europie utrzymuje się na poziomie 10,9 proc. Podobnie jest w strefie euro – tu wskaźnik sięgnął w listopadzie 12,1 proc. i nie zmienił się od siedmiu miesięcy.

Najnowsze dane Eurostatu o sytuacji na rynku pracy są mało optymistyczne. W porównaniu z sytuacja sprzed roku zarówno w Unii, jak i strefie euro stopa bezrobocia wzrosła – wówczas bez pracy było odpowiednio 10,8 oraz 11,8 proc. mieszkańców. W sumie zatrudnienia nie ma 26,5 mln Europejczyków, z czego 19,2 mln mieszka w krajach strefy euro.

Nieznacznie poprawia się natomiast sytuacja młodzieży: bez pracy w UE jest 5,66 mln osób przed 25. rokiem życia, w porównaniu z listopadem 2012 r. liczba ta zmniejszyła się o 46 tysięcy osób. Zatrudnienie najłatwiej jest znaleźć w Niemczech i Austrii, najtrudniej w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji.
stopka strony