News -

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2018

Aby wyrównać poziom edukacji w poszczególnych krajach wspólnoty i umożliwić młodym lepszy start, potrzebne są nowe reformy – takie wnioski płyną z najnowszej edycji Monitora Kształcenia i Szkolenia.


Tegoroczna edycja Monitora Kształcenia i Szkolenia omawia postęp w realzacji europejskich priorytetów edukacyjnych zawartych w strategiach "Europa 2020" i "Edukacja i szkolenia 2020" w poszczególnych krajach Wspólnoty.

Z danych zebranych przez Eurostat, OECD i sieć Eurydice wynika, że mimo, iż państwa UE robią postępy w realizacji celów, w wielu z nich wciąż występują nierówności w dostępie i efektach kształcenia i szkolenia. Różnice widać również na poziomie Europejskim. Twórcy Monitora zalecają zatem dalsze reformowanie krajowych systemów edukacji w oparciu o rozwiązania i dobre praktyki wypracowane przez liderów edukacyjnych rankingów. Największy nacisk powinien zostać położony na doskonalenie podstawowych umiejętności: czytania, pisania oraz liczenia. To właśnie one stanowią fundament dalszej edukacji szkolej i obywatelskiej – argumentują autorzy raportu. 

Publikacja skierowana jest do twórców europejskiej polityki młodzieżowej oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie reform systemów edukacji w poszczególnych krajach UE.

Raport składa się z części porównawczej (tom 1) i 28 raportów krajowych (tom 2). Dostępne są również ciekawe infografiki i szczegółowe zestawienia danych dotyczących sytuacji w każdym z 28 państw Wspólnoty.

Więcej informacji

stopka strony