News -

Nastolatku, myśl samodzielnie!

Autorzy projektów, których celem jest kształtowanie u młodych ludzi krytycznego podejścia do mediów mogą zgłaszać swoje inicjatywy do konkursu Evens Prize for Media Education.


Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw, które służą rozwojowi umiejętności krytycznego analizowania i oceny przekazów medialnych wśród młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Pod uwagę brane będą zarówno przedsięwzięcia realizowane w ramach edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji Media Meets Literacy, organizowanej w maju 2017 r. Główną nagrodę w wysokości 25 tys. euro będzie można wykorzystać na dalszy rozwój przedsięwzięcia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 30 września 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie organizatora.

stopka strony