News -

Nowe media - nowe szanse

120 młodych ludzi z pięciu krajów Europy wzięło udział w projekcie „Młodzież w działaniu TV”. Efektem ich pracy są filmy, reportaże i reklamy społeczne promujące tą unijną inicjatywę.


120 młodych ludzi z pięciu krajów Europy wzięło udział w projekcie „Młodzież w działaniu TV”. Efektem ich pracy są filmy, reportaże i reklamy społeczne promujące tę unijną inicjatywę.

Organizatorem projektu było niemieckie stowarzyszenie Youth4Media Network, skupiające 36 organizacji pozarządowych z 24 krajów Europy – wśród członków sieci są m.in. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Polsko-Niemiecka Akademia Młodzieży.

Celem projektu „Młodzież w działaniu TV” była promocja dialogu międzykulturowego i wiedzy o polityce z pomocą nowoczesnych mediów. Uczestnicy inicjatywy ukończyli intensywne szkolenia dotyczące wszechstronnego dziennikarstwa i tworzenia materiałów wideo. W ten sposób powstała europejska sieć młodych reporterów, przygotowujących programy dla telewizji internetowej dotyczące realizowanych w ich krajach inicjatyw młodzieżowych.

Długotrwałym rezultatem projektu jest opracowany przez jego uczestników zestaw materiałów informacyjnych nt. „Młodzieży w działaniu” - obejmuje on zarówno publikacje, jak i nagrania video (filmy, relacje, reklamy społeczne), prezentujące program i poszczególne jego akcje. Autorzy materiałów szczególnie wiele miejsca poświęcili aktywnemu obywatelstwu, demokracji w UE i uczestnictwu młodzieży w życiu społecznym.

Wszystkie rezultaty projektu obejrzeć można na stronie www.youth4media.eu/?page_id=174
stopka strony