News -

O historii pracy z młodzieżą

Ukazała się kolejna broszura z serii Youth Knowledge Book, wydawana w ramach partnerstwa pomiędzy Unią Europejską a Radą Europy.


Obie organizacje podjęły współpracę w dziedzinie młodzieży w 2008 r. Od tego czasu regularnie organizują konferencji poświęcone historii pracy z młodzieżą w Europie. Rezultaty tych spotkań - referaty dotyczące poszczególnych krajów Starego Kontynentu - są publikowane w kolejnych edycjach Youth Knowledge Book.

W najnowszym, czwartym wydaniu znalazły się prezentacje przedstawione podczas warsztatów zorganizowanych w 2011 r. w Tallinie. Dotyczą one historii pracy z młodzieżą w Estonii, Finlandii, Szwecji, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Grecji, na Litwie i w Armenii.

Broszura dostępna jest na stronie:
http://youth-partnership-eu.coe.int/export/sites/default/youth-partnership/publications/YNB/YKB18-text.pdf

stopka strony